เข้าสู่หน้าหลัก

รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l รายการ Economics Highlight
 
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการ Economics Highlight ออกอากาศ 28 เม.ย. 56
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผู้รับทุนและการจัดงานสัมมนา
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการ Economics Highlight ออกอากาศ 21 เม.ย. 56
  เรื่อง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจันและเส้นทางสายเศรษฐกิจระหว่างเชียงใหม่-ลาว-คุณหมิง
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการ Economics Highlight ออกอากาศ 14 เม.ย. 56
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานวิจัยคณะและภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน