Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการกรอกแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 เงื่อนไขการขอรับรางวัล
1. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1-3 ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประชาชน มาติดต่อขอรับรางวัล
2. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง
3. สามารถติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 54 - 24 ก.พ. 55 มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
4. ติดต่อรับของรางวัลที่ งานนโยบายและแผนฯ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-942210
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : รายชื่อผู้โชคดี.pdf
ข่าวจาก : วรวรรณ กาวิชัย  8 พ.ย. 2554 4:11:19 PM