Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ขอความอนุเคราะห์ขอฝากลิงคค์เวบไซต์สมัครงานออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ ด้วยการขอฝากลิงค์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ (http://job.cpall.co.th/)
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> :
ข่าวจาก : วชิราภรณ์ คำไชยลึก  29 พ.ค. 2555 1:23:12 PM