Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555
 ด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 "วิถีวิจัย: สู่อนาคต" (Research Path: The Path to the future) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันวิชาการ ดังกล่าว ตามกำหนดการดังไฟล์แนบ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : Research Path.PDF
ข่าวจาก : ธนิกูล บุญศรีตัน  6 พ.ย. 2555 9:30:56 AM