Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้ารับทุน "ช่วยงานคณะ" ประจำปี 2556
 รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน "ช่วยงานคณะ" ประจำปี 2556
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2556
สัมภาษณ์ทุน 12 มิ.ย. 2556 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : ทุนช่วยงานคณะ.pdf
ข่าวจาก : ดาเรศ เงาเดช  1 มิ.ย. 2556 3:27:40 PM