Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เอกสารดาวน์โหลด (อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว)
 เอกสารดาวน์โหลด หัวข้อ ตลาดการเงิน เอกสารดังแนบ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : ตลาดการเงิน อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว.rar
ข่าวจาก : วชิราภรณ์ คำไชยลึก  17 มิ.ย. 2556 2:25:49 PM