Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เชิญชวน นศ. ชั้นปี 3-4 เข้าร่วมโครงการรอบรมความรู้ตราสารหนี้ (Bond Academy 2013)
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ตราสารหนี้ (Bond Academy 2013) ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4 โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 20 ตุลาคม 2556 (6 วัน) ที่โรงแรม KU Home ใน ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ และเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดย ThaiBMA จะจัดที่พักพร้อมอาหารตลอดช่วงระยะเวลาของโครงการ และเมื่อจบโครงการแล้ว นักศึกษาทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร รวมถึงอาจจะมีโอกาสในการได้ ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท Sponsor ผู้สนับสนุนโครงการ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์กรที่อยู่ในแวดวงตลาดการเงินของประเทศไทย โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจเพื่อเข้าร่วมโครงการในส่วนของ โควต้า จำนวน 10 -15 คน

นศ.คนไหนสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครเข้าร่ีวมโครงการได้ ตามไฟล์แนบ หรือติดต่อ พี่จิ๊บ หน่วยบริการวิชาการ ปิดรับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นี้ค่ะ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : application.doc
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  27 ส.ค. 2556 2:03:23 PM