Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการ New Breed รอบ 2
  ประกาศ โครงการ New Breed สอบรอบ 2
ประกาศขยายเวลาลงชื่อสอบ รายละเอียด ดังนี้

1. สอบซ้ำ paper 1 หลักสูตรผู้แนะนะการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสอบ
2. ผู้ที่สอบผ่าน paper 1 หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ในการสอบครั้งแรกโครงการ New Breed ด้านหลักทรัพย์จะมีสิทธิ์เข้าสอบ paper 14 หลักสูตรเพิ่มธุรกรรมด้านสัญญาซื้อขายล่างหน้า โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนักศึกษาโครงการ New Breed ลงชื่อและรายละเอียดอื่นๆ (สอบซ้ำ paper 1 และ paper 14) และกรอกแบบฟอร์ม เฉพาะผู้สอบผ่าน paper 1(เอกสารแนบ 4.) ส่งมาที่ acadec.econcmu@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2556

ปล.รายละเอียดข้อมูลที่ต้องกรอก
1. ชื่อ-สกุล
2.เลขที่บัตรประชาชน
3.ชั้นปี
4.email
และ 5.เบอร์โทรศัพท์

*นศ. ที่จะสอบ paper 14 ที่จะเข้ารับการอบรมติวสอบ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง ECB 1404 มารับหนังสือได้ที่ พี่จิ๊บ 081-7247523 (หน่วยบริการวิชาการ) นะคะ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : 4.แบบฟอร์มยินดีเปิดเผย_NewBreed_DLภูมิภาค.doc
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  24 ต.ค. 2556 10:27:27 AM