Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการ Campus Visit (BOT) จากพี่แบงก์ชาติถึงน้อง มช.
 คณะเศรษฐศาสตร์ มช. ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand) จัดโครงการ Campus Visit (BOT) จากพี่เเบงก์ชาติ ถึง น้อง มช. (พี่ศิษย์เก่า มช. เล่าประสบการณ์การทำงาน ฝึกงาน และการรับทุนการศึกษา ที่ ธปท. พร้อมลุ้นรางวัล)

ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12.00 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นศ. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (โดยเฉพาะ นศ. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 - 4) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่เวปไซต์ www.econ.cmu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นี้เท่านั้น

เชิญมาเข้าร่วมโครงการ รับฟังประสบการณ์ดีๆ จากพี่แบงก์ชาติ ถึง น้อง มช. ได้นะคะ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> :
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  6 พ.ย. 2556 1:55:21 PM