Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 รับสมัครเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์
 ประกาศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน คณะเศรษฐศาสตร์
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : PR Job.pdf
ข่าวจาก : วชิราภรณ์ คำไชยลึก  7 ม.ค. 2557 11:24:13 AM